Đọc truyện ô long viện

Thứ hai, ngày 1/7/2019

Đọc truyện tranh Ô Long Viện chap 79 - Mộc Lan Tòng Quân

Đọc truyện tranh Ô Long Viện chap 79 - Mộc Lan Tòng Quân

Đọc truyện tranh Ô Long Viện giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, cùng xem Mộc Lan Tòng Quân đánh giặc ra sao. Không chấp nhận để giặc đến xâm chiếm nước mình lên Mộc Lan đã quyết định giả trai để lên đường đi tòng quân đánh giặc
Với mong muốn lập công trạng lớn cho nước nhà, với mong muốn đánh nam, dẹp bắc, triệt đông, hạ tây, Hoa Mộc Lan ra đi với khí thế của một người chiến thắng. Nhưng trên đường đi tòng quân cô đã gặp rất nhiều khó khăn bởi vì từ nhỏ cô đã là người "dốt phương hướng", tìm đến doanh trại đã là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn với cô.

Tuy nhiên với lòng yêu nước của cô, cô vẫn quyết tâm tòng quân đánh giặc, một tinh thần yêu nước đáng noi gương cho các thể hệ trẻ hiện nay phải không nào

Bình luận hay


Thông tin bình luận

Xin nhập thông tin của bạn.(email được giữ kín)
  • Tên:

  • Email:

Mới cập nhật