Đọc truyện ô long viện

Thứ hai, ngày 1/7/2019

Đọc truyện tranh Ô Long Viện chap 78 - Bát vạn

Đọc truyện tranh Ô Long Viện chap 78 - Bát vạn

Đọc truyện tranh Ô Long Viện, quân Hung Nô đã tiến đến rất gần, giờ là lúc mọi người đứng lên chống giặc ngoại xâm, tất cả các trai tráng trong làng đều xung phong đi ra chiến trận để đánh giặc cứu nước

Nhờ được thưởng hậu hĩnh lên các trai tráng trong làng tham gia rất đông, cả người già cũng sẵn sàng tham gia chiến đấu. Khi biết tin giặc xâm lược, Hoa Mộc Lan đã giả trai để có thể tòng quân đánh giặc, liệu cuộc hình trình của cô sẽ ra sao? Đón đọc truyện tranh ô long viện chap 79 để biết nhé!

Bình luận hay


Thông tin bình luận

Xin nhập thông tin của bạn.(email được giữ kín)
  • Tên:

  • Email:

Mới cập nhật